SİTE KULLANIM ŞARTLARI


      İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Mertat.com' un Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Mertat.com’un yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Şu kadar ki; Mertat.com Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarına katılanların, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, Mertat.com logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının Mertat.com dışı web sitelerinde kullanımı, web.posta, cep.net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Mertat.com sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Mertat.com’ un hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.

      Mertat (bundan böyle " Mertat.com " olarak anılacaktır.) webde geçirdiğiniz süreyi en güvenli ve rahat şekilde tamamlamanız amacıyla gerekli ortamı sunmak için çalışmaktadır. Bu sebeple Mertat.com' un kişisel bilgilerinizi toplarken ve kullanırken izlediği prensipler aşağıda sıralanmıştır: Hizmetin Alınabilmesine Bağlı Kişisel Bilgilerin Verilmesi / Değiştirilmesi Mertat.com Kullanıcıları, hizmeti alabilmek için bazı kişisel bilgilerini Mertat.com ile paylaşmaktadırlar. Elde edilen tüm bu bilgiler, sadece Mertat.com veri tabanında bulunmaktadır. Mertat.com' daki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. Mertat.com Kullanıcıları, ana sayfadan verilen link aracılığıyla ulaşabilecekleri "Posta İşlemleri"nden vermiş oldukları bilgileri düzeltme ve değiştirmeyi gerçekleştirebilirler. Bu bilgiler sadece Kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. Paylaşılmış olan bilgilerin geçerliliği, değiştirilen yeni bilgiler hem Mertat.com, hem de Mertat.com' un diğer e-posta, anında mesajlaşma gibi on-line hizmetleri için geçerlidir. Diğer Kullanıcı Bilgilerinin Toplanması Mertat.com, kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme, takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen "cookie" adlı teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Bilgilerinizin Paylaşımı Mertat.com Kullanıcısı olmanız durumunda, sitedeki ziyaretlerinizin istatistiki takibi dışında paylaşmış olduğunuz bazı kişisel bilgiler (yaş, cinsiyet gibi) ile e-posta gibi kişiye özel alanlarınız da Mertat.com tarafından paylaşılmamaktadır. Mertat.com, kişisel bilgilerinizi tamamen gizli tutacaktır ve hiç bir ticari amaçla 3. kişi veya kuruluşlarla paylaşmayacaktır. Tüm bu kişisel bilgiler, sitedeki tercihler ve Mertat.com Kullanıcısı olmak suretiyle elde edilen e-posta vb. haklar tamamen Mertat.com veri tabanında ve gizli olarak tutulmaktadır. Mertat.com, kullanıcılara ait bilgileri ancak aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir.

      Mertat.com işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.

      Mertat.com web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde Mertat.com tarafından garanti edilmemektedir.

      Mertat.com web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Mertat.com' un hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.

      Mertat.com web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmektedir.